Valandovo & Mama Stina

                           Aktivnost ansambla Raspevani Valandovcani

Ansambl starogradskih makedonskih pesama Raspevani Valandovcani pri KUD Goce Delcev iz Valandova formiran je 1974 godine.

U pripremi ansambla bio je ulozen veliki trud. Skupile su se stara, srednja i mladja generacija pesnopojaca, muzicara i aktivista.

Sa njegovim formiranjem , zaziveo je i muzicki zivot u gradu.

Ansambl je vrsio pripreme i za snimanje ploce i emisije u RTS Skopje. Za snimanje emisije bile su potrebne i odredjene lokacije koje simboliziraju Valandovo i mesta gde se je odredjena pesma najvise pevala. Prvo je trebalo izvristi odabir pesama, da se nadje njihov izvor i interpretator. Tako , pesma Snosti dojdov od Stambola, zapisana je po glasu i pevanju Mita Tanceva, Psma Sto da pravam sto da cinam, po pevanju Vase Arabadjieve, pesma
Maloj mome cveke bralo, od Koste Popova i tako dalje.

Ploca je snimana u RTS Skopje, a zatim i emisija. Emisija je bila realizovana na najpoznatijim mestima u gradu, kao sto je Bozicka cesma, strigi centar grada, Izvor, Manastor, kuca Avgustine i Georgija Popova i dr.

U ansamblu su tada nastupali Avgustina Popova, Fana Angova, Lence i Momcilo Popovi, Blagica Naumova, Marika Suntova, Meri Pampurova, Niko i Zaha Arabadjievi i drugi na celu sa direktorom Leonidom Mancevim.

Ova garnitura u ansamblu je po svojim kvalitetom najbolja koja je grad dosada imao.
 

A dadeja Jana mnogu nadaleku       3,32MB

Video Spotove od Raspevane Valandovcane

  Izlezi mome      mori 1,83MB

  Maloj mome     cveke bralo       4,84MB

  Moma sedi      na cardakot        3,32MB

   Nastrana nastrana Neso      4,86MB

 Snosti dojdov   od Stambula      4,35MB

Snosti ti dojdov   na gosti Magdo       2,51MB

Sto da pravam  sto da cinam        4,94MB

 

webmaster@mama-stina.de

[HOME / NEWS] [POCETOK] [ANFANG] [POCETAK] [Mama st. Recp.] [Maked. recepte] [Int. recepte] [Torte] [Rasp. valan.] [Folk Fest] [Valandovo] [Ar. nalazista] [Foto galerija] [Novine - News] [Kontakt] [START] [Impressum]